Ontslag en arbeidsrecht

… ook al maakt de onderneming winst?

De situatie kan zich voordoen dat niet de onderneming zelf, maar slechts een bedrijfsonderdeel van de onderneming in een slechte financiële situatie verkeert. Bestaat er in dat geval een noodzaak tot het vervallen van arbeidsplaatsen wegens reorganisatie, ook als de financiële situatie van de onderneming zelf wel goed is?

 

Recent oordeel van de Hoge Raad over reorganisatie van slecht draaiend bedrijfsonderdeel

De Hoge Raad concludeert in zijn arrest van 13 juli 2018, dat in dergelijke gevallen – voor zover afzonderlijke beoordeling van de bedrijfseconomische omstandigheden mogelijk is – de noodzaak van ontslag wordt beoordeeld aan de hand van de bedrijfseconomische omstandigheden van het zelfstandige bedrijfsonderdeel waar de arbeidsplaatsen vervallen. Dit betekent dat een grond voor reorganisatie ook gelegen kan zijn in de structureel slechte financiële situatie van slechts een bedrijfsonderdeel. Een afzonderlijke reorganisatie van een bepaald zelfstandig bedrijfsonderdeel kan immers, gelet op de resultaten van dit bedrijfsonderdeel, noodzakelijk zijn in het belang van zowel het desbetreffende bedrijfsonderdeel als van de onderneming als geheel.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1212

Jeffrey Kenens

Manager business unit arbeidsrecht